Ombygning og istandsættelse af markant ejendom i Latinerkvarteret


Mejlgade 39A

Ejendommen er oprindeligt fra 1845 men blev pga. brand ombygget i 1916. Bygningen har gennem tiden været anvendt til varierende håndværksfag, herunder trykkerivirksomhed og arkitektskole. Frem mod 2010 stod ejendommen uudlejet og led under manglende vedligeholdelse. I 2010 igangsattes renoveringsarbejdet, herunder:

  • Udskiftning af vinduer
  • Afrensning af facader med efterfølgende oppudsning
  • Etablering af nyt elevatortårn og udskiftning af indvendige trapper
  • Omfattende ombygning af alle etager til undervisningsbrug
  • Tagrenovering på hele bygningen

Andre referencer