Total istandsættelse af bevaringsværdig ejendom


Mejlgade 39

I 2011 foretog Sinding & Co. en gennemgribende renovering af den markante og bevaringsværdige ejendom fra 1845. Ejendommen led frem mod 2011 under manglende vedligeholdelse og stod uudlejet.

  • Renovering af trævinduer og -døre samt træudsmykninger ved partiel udskiftning af trædele
  • Udskiftning af vinduer med nye trævinduer med koblede rammer og datidens beslag
  • Reparation, sandblæsning og genoppudsning af facader. 
  • Genopbygning af tagkonstruktionen med opretning af eksisterende spær samt supplering med nye
  • Nye kviste - kopi af oprindelige, isoleret, og beklædt med zink
  • Opbygning af tagflader med ny isolering, fast undertag og nye vingetegl
  • Indvendig totalistandsættelse med ny ventilation, el-, vvs- og edb-installationer

 Ejendomsejeren modtog i 2011 Aarhus Kommunes renoveringspris for højnelse af byens bygningsmæssige værdier.

Andre referencer