Gl. Åbyhøj 05. februar 2020


Sinding & Co. har erhvervet den historiske ejendom Gl. Åbyhøj på Bakke Allé 1 i Åbyhøj i Aarhus

Den historiske villa på Bakke Allé 1 i Åbyhøj ligger godt gemt væk. Hævet over vejniveau og bag buskads og gamle træer ligger en bevaringsværdig ejendom og vidunderlig gammel have, der gemmer på spændende fortællinger om Åbyhøj og Aarhus.   

Oprindeligt var ejendommen en gård i det åbne landskab med stuehus og staldbygninger. F.E. Stabel fik som den første ejer skøde på ejendommen i 1858. Grosserer J.L. Homann overtog gården i 1884 og i 1897 begyndte han at udstykke jorden til villagrunde. Det blev starten til Åbyhøj som forstad, og kvarteret omkring Bakke Alle, Heimdalsvej og Frejasvej opstod.

I 1910 blev Bakke Allé 1 købt og ombygget til den herskabsvilla, der eksisterer i dag. Den nye ejer var direktøren for Frichs fabrikken, Peter Due Petersen, og han gav samtidig ejendommen navnet Gl. Åbyhøj. I forbindelse med købet af Gl. Åbyhøj flyttede Peter Due Petersen også Frichs fabrikken ud i området og skabte dermed mange nye arbejdspladser til den voksende forstad. 

 

I 1980 købte kokkeparret Birthe Sandager og Arne Fusager Bakke Allé 1. Herfra drev de den kendte og velrenommerede Gl. Åbyhøj restaurant de efterfølgende 10 år. Restauranten var medlem af "Relais & Châteaux". – Et medlemskab der i Frankrig kræver mindst 2 Michelin-stjerner.

Senere købte ejendomsudvikleren Kurt Thorsen ejendommen for at drive restauranten videre. Den gik desværre konkurs og stod tom i nogle år, hvorefter Ellen Noe Nygaard og hendes mand Jørn Sørensen købte ejendommen og satte den grundigt i stand. I rundt regnet 20 år har bygningerne udover at være privat bolig og lægekonsultation været anvendt som forretning med salg af kunst, blomster, krukker og haveinventar.

Den 1. april 2020 overtager Sinding & Co. ejendommen. Sinding & Co. har til hensigt at skabe et unikt boligprojekt, der indskriver sig i bydelen med stor respekt for den eksisterende bygning og den smukke gamle have.

”Vi er meget bevidste om villaens historiske betydning for lokalområdet og Aarhus generelt. Vi kan rigtig godt lide at arbejde med gamle ejendomme, der gemmer på gode fortællinger. Når vi overtager en ejendom af denne karakter, forsøger vi at tænke langsigtet og med respekt for stedets historie og omgivelser”, fortæller adm. direktør i Sinding & Co., Tor Dam Sinding, og tilføjer: ”Vi har før arbejdet med fredede og bevaringsværdige ejendomme – hvilket altid er en spændende opgave. Sinding & Co. har bl.a. tidligere istandsat den bevaringsværdige ejendom Mejlgaarden i Mejlgade 39 – et renoveringsarbejde, som Aarhus Kommune tildelte en pris.”

”På Gl. Åbyhøj vil vi se på mulighederne for forskellige former for bofællesskaber, men det er stadig meget tidligt i processen. Gl. Åbyhøj er en fantastisk grund med en vidunderlig have, og den fortjener at blive brugt. Vi har i tankerne at ombygge de eksisterende bygninger til separate lejligheder og samtidig anvende en del af ejendommen til en form for fællesskabsformål. Der planlægges derudover at opføre et mindre antal nye bygninger på grunden.”

Årstiderne Arkitekter er tilknyttet som arkitekt og landskabsarkitekt på projektet. Arkitekt Steen Gissel begrunder vigtigheden af at ejendommen tapper ind i området med stor ydmyghed. ”I forbindelse med den kommende dialog og proces med Aarhus Kommunes Planafdeling, har vi tænkt at præsentere et forslag som i størrelse og volumen minder utroligt meget om de villaer, der omkranser matriklen. Den rummelighed og graciøsitet, som kendetegner anlægget i dag, skal bevares, hvilket er muligt fordi det samlede grundareal er 6.368m2, hvilket svarer til en mindre park med store smukke bevaringsværdige træer. En fantastisk attraktiv byggemulighed kun få kilometer fra Aarhus centrum”.

Kontakt Steen Kodahl Ledet for at høre mere om projektet.

Nyhedsarkiv