Søren Nymarks Vej 1 - 3


Konvertering fra lager til kontor

Beliggende i Sydbyen med gode tilkørselsforhold og facade mod Ringvej Syd