Bæredygtighed


Et ansvar for de kommende generationer

FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af medlemslandene i 2015. Budskabet er klart: Udviklingen af vores samfund skal centreres om en bæredygtig sammenhæng mellem mennesker, planeten og velstand. Med verdensmålene baner FN dermed vejen for nye tiltag frem mod 2030, der skal hjælpe os med de store udfordringer, vi står med både i dag og i fremtiden. Hvordan skal Sinding & Co. bidrage til denne positive udvikling af vores samfund? Vi tror på, at det kræver en højere grad af medejerskab i kommende bæredygtige tiltag – både blandt lejere, investorer og medarbejdere.

I vores virksomhedsdrift arbejder vi på at skabe den størst mulige fælles værdi for vores kunder, medarbejdere og omgivelser. Derfor er det også nærliggende, at verdensmålene indgår i vores arbejde. Med afsæt i vores egen drift af virksomheden, drift af ejendomme og opførelse af bygninger, fokuserer vi særligt på tre delmål:

 Mål 7: Bæredygtig Energi

Vi vil gerne bidrage til udviklingen af mere vedvarende energi gennem blandt andet investering og facilitering heraf. Vi har blandt andet investeret i Gemidan Ecogi, der omdanner organisk affald til grøn energi. Vi samarbejder desuden løbende med kunder om potentialet i solcelleanlæg på eksempelvis ejendomme.

For os handler bæredygtig energi dog ikke kun om energiproduktion, men i høj grad også om et bedre energiforbrug. Derfor fokuserer vi på gode energiløsninger i udvikling og opførsel af bygninger, samt i vejledning af vores kunder og samarbejdspartnere herom.

 Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi vil gerne bidrage med en bæredygtig transformation urbant. Det er nødvendigt at tænke de sociale sammenhænge ind i udviklingen af vores byer og lokalsamfund. Vores virksomhedsdrift skal i højere grad følge vores brugeres adfærd, så vi kan sikre langsigtede, socialt bæredygtige løsninger.

For os handler det om at skabe et større lejeransvar. En forudsætning for udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund er netop, at vi i højere grad kan få lejerne med på vognen. Blandt andet ved at vejlede i og undersøge lejeres brug af ejendomme, samt ved at skabe bedre muligheder for mere bæredygtige transportmuligheder til og fra ejendommene.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi vil gerne bidrage med en bedre ressourceudnyttelse ved blandt andet genanvendelse af affald. Det er vigtigt, at vi mindsker unødvendigt energiforbrug. Det gør vi dels med vores investering i Gemidan Ecogi, men også gennem forskellige vejledninger af lejere om deres affaldsvaner og ved at bruge genanvendelige byggematerialer hvor det er muligt.

For os handler det om at arbejde mod en mere cirkulær økonomi i forhold til vores affald. Blandt andet gennem mere affaldsforebyggelse, genbrug og istandsættelse i nuværende ejendomme såvel som i nye renoverings- og byggeprojekter. Vi skal skabe økonomiske gevinster, mens vi tager et samfundsmæssigt ansvar overfor miljøet.

Konkrete visioner og fremtidige tiltag: En SØM-model

Vi arbejder med at udvikle en fornuftig og ansvarlig bæredygtighedsstrategi, der imødekommer konkrete verdensmål fra FN og på samme tid sætter et nyt forretningsområde i vækst. Vi arbejder derfor mod en konkret SØM-model, der balancerer sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i et samspil. Vores virksomhedsdrift skal m.a.o. sikre, at vores produkter både er socialt værdiskabende, skaber økonomisk vækst og tager nødvendige miljømæssige hensyn i betragtning.

Vores klare målsætning er at efterlade forholdene i bedre miljømæssig stand til den næste generation, og vi tror på at en SØM-model er en ansvarlig tilgang.

Partner i energispring

Sinding & Co. er partner i Energispring Aarhus! Energispring Aarhus er et professionelt netværk, der tilsammen vil energioptimere 20 procent af det opvarmede areal i Aarhus Kommune.  Du kan læse mere om Energispring Aarhus her.

AffaldVarme Aarhus faciliterer netværket, og EU´s Regionalfond støtter.

Kontakt os

Tlf: 86761414


Send email