ESG


Hos Sinding & Co. ønsker vi at bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet. I vores virksomhedsdrift arbejder vi på at skabe den størst mulige fælles værdi for vores kunder, medarbejdere og omgivelser.

Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling af ejendomsbranchen, hvilket du kan læse mere om her.

I vores ESG-arbejde har vi også et særligt fokus på bekæmpelse af neurodegenerative sygdomme og patientrehabilitering. Det er et område som står os nært, og som har betydning for vores familie og virksomhed.

Neurodegenerative sygdomme er et paraplybegreb for en bestemt type af uhelbredelige og invaliderende lidelser der resulterer i progressiv degenerering og død af nerveceller. Sygdommene omfatter et spektrum af motoriske, psykiatriske og kognitive symptomer og forårsager problemer med bevægelse (kaldet ataksier) eller mental funktion (kaldet demens). Eksempler på neurodegenerative sygdomme er Parkinson, Alzheimers og Demens.

Vi ønsker at bidrage til forskning inden for neurodegenerative sygdomme med sigte på at finde frem til årsager til sygdommene, udvikling af behandlinger, plejeformer og rehabilitering med fokus på det gode liv med sygdommene.

I 2019, 2020, 2021 og 2022 donerede Sinding & Co. 1 mio. kr. til Parkinsonforeningen til forskning inden for området.

Parkinson er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Sygdommen er kronisk og skyldes tab af de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin, hvilket fører til motoriske såvel som nonmotoriske symptomer – herunder kognitive forstyrrelser.

Parkinsonforeningen støtter den livsnødvendige parkinsonforskning og uddeler via deres forskningsråd et millionbeløb til danske parkinsonforskere hvert eneste år. De seneste fem år er det blevet til flere end 70 forskningslegater.

Vi ser frem til at følge forskningen inden for området.

Kontakt os

Tlf: 86761414


Send email