Code of conduct


Ansvarlighed

Vores fornemste opgave er at hjælpe vores kunder med at udvælge og drifte ejendomsinvesteringer. Vi rådgiver alene ud fra et ønske om at finde bedste match imellem kundernes individuelle risiko-/afkastprofiler og øvrige investeringskriterier.

Værdiforøgelse

Vores  arbejde med ejendomme er drevet af at skabe mest mulig værdi for vores kunder. Vi hjælper med at løse komplekse investeringsproblemer, og vi tilstræber altid at øge værdien ved at reducere risici og forbedre indtjeningsgrundlaget. 

Transparens

Transparens og åbenhed er nøgleord i vores arbejde. Fra den daglige pasning af ejendommene og frem til den årlige rapportering tilstræber vi at give klare informationer til vores kunder og samarbejdspartnere. Vi repræsenterer altid kun én part i en transaktion.

Etik

Vi udfører kun forretninger, der lever op til offentlig lovgivning, gængse professionelle standarder samt vores egne etiske retningslinjer.

Kontakt os

Tlf: 86761414


Send email