Ny Investor


Vores strategiske fokusområde er alternative investeringer. Betegnelsen kan dække over en bred vifte af forskellige typer af investeringsaktiver herunder: fast ejendom, infrastruktur og transport, energisektoren herunder vedvarende energi, affald og genanvendelse, landbrug og skovbrug samt private equity.

Vores overordnede målsætning er at foretage direkte investeringer i alternativer og drive forretningsområder og enkeltinvesteringer inden for alternative investeringer, der er undervurderet af markedet, og hvor der er et indkomst- og kapitalværdipotentiale.

Vi tror generelt på, at man ved at investere langsigtet i forskellige typer af alternative investeringer kan sikre et attraktivt risikojusteret afkast.

Kendetegnende for flere professionelle og institutionelle investorer er, at de i løbet af de seneste år har øget deres andel af alternative investeringer, og prognoser spår, at omfanget af alternative investeringer fortsat vil stige de kommende år.

Investering i alternative aktiver

Blandt fordelene ved direkte investeringer i alternative aktiver er:

  • Alternative investeringer har historisk givet attraktive risikojusterede afkast.
  • Alternative investeringer sikrer god beskyttelse mod inflation.
  • Alternative investeringer kan medvirke til at reducere sårbarheden over for udsving i finansielle markeder.
  • De fleste alternativer har en lang investeringshorisont og en attraktiv likviditetspræmie og kan levere en stabil indtjening med et langsigtet kapitalværdipotentiale.

Der er imidlertid også særlige risici og forhold man skal være opmærksom på:

  • Markedet er sjældent særlig transparent - en interesseret køber og sælger kan have vanskeligt ved at få kontakt til hinanden, der er ofte forskel på købers og sælgers informationsniveau og begge kan være usikre på værdien af investeringen.
  • Illikviditet kan være en udfordring. Under perioder med stor uro (lavkonjunktur) kan visse alternative investeringer kun afhændes med store prisnedslag. Investeringerne kræver generelt en stor specialviden og en aktiv forvaltning og drift.
  • Der er ofte høje politiske, juridiske samt tekniske risici ved konstruktion og drift.
  • Transaktionerne er ofte ressourcekrævende - hver transaktion baseres på et individuelt juridisk aftalegrundlag. Prisen på investeringen fastlægges efter en forhandling og på baggrund af en forudgående væsentlig undersøgelse (due diligence) af investeringen (kommercielle, finansielle, juridiske og skattemæssige forhold mv.).

Kontakt os for en uforpligtende samtale og hør nærmere om Sinding & Co.

Ved din henvendelse via en kontaktformular på sindingco.dk indsamler vi personoplysninger om dig. Du kan se vores persondatapolitik ved henvendelse via kontaktformular her