Om os


I Sinding & Co. har vi aktiviteter inden for følgende 4 forretningsområder:

  • Drifts, service, rådgivning og entreprenørvirksomhed relateret til fast ejendom.
  • Ejendomsudviklingsvirksomhed - herunder erhvervelse, opførelse og udvikling af ejendomsprojekter med henblik på videresalg.
  • Investeringsvirksomhed med henblik på ejerskab og udlejning af fast ejendom.
  • Entreprenør- og ingeniørvirksomhed indenfor miljøteknik og genanvendelse.

NxG

Vi er en familieejet virksomhed, der gennem 3 generationer har bevaret og videreudviklet kompetencer og forretningsområder inden for fast ejendom. Vi arbejder med forretning på tværs af generationer, og vi føler os naturligt forpligtet til at overdrage ikke kun noget værdifuldt men også forbedrede forhold til den kommende generation. Vi ønsker at tage et ansvar herfor.  Vores mangeårige erfaring med- og indsigt i ejendomsbranchen kommer bl.a. fra at vi også selv løbende erhverver og udvikler ejendomme med henblik på salg, hvilket er med til at give os et indgående kendskab til alle faser i en ejendoms livscyklus.

Det gode ejerskab på tværs af generationer

Hos Sinding & Co. arbejder vi med vores 80/20 regel. Læs mere om den her eller kontakt os for en uforpligtende samtale om dine tanker og ønsker vedr. din investeringsejendom og næste generation.

  • Sinding & Co. har eksisteret siden 1959, og vi har erfaring med ejendomsmarkedet fra både opgangs- og nedgangstider.
  • Vi tænker i generationer og foretrækker langsigtede relationer. Et væsentligt succesparameter er, at vores kunders børn også ønsker at være kunder hos os.
  • Vores investeringspartnere har alle opnået gode afkast af deres investeringer.
  • Vi arbejder ansvarligt og med den største omhu, diskretion og integritet

Vi dyrker din ejendomsinvestering

Vi er en aktiv samarbejdspartner med fokus på langsigtet værdiskabelse. Vores mål er at sikre, at vore kunders investeringer i fast ejendom optimeres i hele ejendommens livscyklus, så ejendommen til enhver tid udgør et attraktivt investeringsobjekt. Vi ser det som vores fornemste opgave at sørge for, at vores kunder opnår overblik, indsigt, udbytte og tryghed i samarbejdet med os.

Overblik - Få afklaret dine ønsker og behov for din ejendomsinvestering

Indsigt - Opnå den fornødne faglige indsigt

Udbytte - Nå dine ønskede resultater

Tryghed - Få glæde af din investeringsejendom i generationer frem

Full service ejendomshus

Vi har et indgående kendskab til alle faser i en ejendoms livscyklus og bistår i alt - fra daglig administration og pasning, udførelse af ombygning og renoveringsarbejde. Som ejendomsudviklingsvirksomhed har vi herudover også stort kendskab til og erfaring med erhvervelse, opførelse og udvikling af ejendomsprojekter med henblik på videresalg.

til erhvervelse og opførelse af ejendomsprojekter med henblik på videresalg.

Herudover  til projektudvikling og salg.

En fælles platform og et tæt samarbejde mellem vores afdelinger sikrer en hurtig afdækning og afhjælpning af vores kunders behov. Vi lægger vægt på tilgængelighed og prioriterer det personlige møde og samarbejde med kunden. Alle vores kunder har en fast ejendomsadministrator, -inspektør og vicevært på ejendommen samt en kundeansvarlig, som altid kan kontaktes. 

Vision

Vi ønsker at være den foretrukne service-, projekt- og investeringspartner for private ejendomsinvestorer.

Kontakt os

Tlf: 86761414


Send email